آموزش
موضوعات داغ

روش ساخت یک ترکیب عکس

روش ساخت یک ترکیب عکس جنگل رویایی با ادوبی فتوشاپ

در این آموزش به شما نشان خواهم داد که چطور با استفاده از تکنیک‌های ترکیب تصویر در ادوبی فتوشاپ یک صحنه رویایی با جنگلی آرام و یک فانوس درخشان بسازید.

ابتدا ساختار اصلی صحنه را با استفاده از تصویر پلکان و تصاویری از جنگل شروع میکنیم. سپس رودخانه، پرنده، طاق، و فانوس را اضافه میکنیم و آنها را با لایه تنظیمی adjustment و ماسک کردن و براش ترکیب میکنیم. ما از چند لایه تنظیمی adjustment استفاده میکنیم و نور لامپ را میکشیم تا افکت نهایی را تکمیل کنیم.

فایل‌های آموزش

فایل‌های زیر در حین تولید این آموزش استفاده شدند:

  1. چطور ساختار اصلی صحنه را ایجاد کنیم

مرحله ۱

یک سند جدید با اندازه 2000 در ۲۰۰۰ پیکسل در فتوشاپ با این تنظیمات بسازید:

lamp1 1 - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۲

تصویر پلکان را باز کنید. از ابزار Polygonal Lasso (کلید L) استفاده کنید تا ناحیه پلکان را انتخاب کنید و آنرا با استفاده از ابزار Move (کلیدV) وارد صفحه طراحی سفید کنید. آنرا در نیمه‌ی پایین قاب قرار دهید.

lamp1 2 - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۳

چند تا ناحیه ناخواسته نوری روی پلکان قرار دارد. برای اصلاح آن، یک لایه جدید بالای لایه پلکان بسازید و آنرا روی Clipping Mask (ماسک چینش) قرار دهید. ابزار Clone (کلید S) را فعال کنید تا جزییات نمایش داده شده را حذف کنید.

lamp1 3 - روش ساخت یک ترکیب عکس
lamp1 3a - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۴

به منوی Layer بروید و در New Adjustment Layer ، گزینه Hue/Saturation را انتخاب کنید (آنرا بصورت Clipping Mask تنظیم کنید). مقدار Saturation را تا 67- کاهش دهید.

lamp1 4 - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۵

با ابزار Move تصویر جنگل ۱ را بکشید و وارد سند اصلی کنید. روی آیکون دوم در پایین پنل Layers کلیک کنید و یک ماسک به این لایه اضافه کنید. یک براش گرد سافت با رنگ سیاه (براش سیاه سافت) انتخاب کنید تا بخش پایین را پاک کنید و پله‌ها را نمایان کنید.

lamp1 5 - روش ساخت یک ترکیب عکس
lamp1 5a - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۶

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت curves ایجاد کنید تا جنگل را کمی تاریک کنید.

lamp1 6 - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۷

به پلکان برگردید و یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves در بالای لایه adjustment با افکت Hue/Saturation ایجاد کنید. روی این ماسک لایه، از یک براش سافت سیاه استفاده کنید و Opacity را تا حدودا 15 تا ۳۰ درصد کاهش دهید.

lamp1 7 - روش ساخت یک ترکیب عکس
lamp1 7b - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۸

یک لایه تنظیمی adjustment دیگر با افکت Curves بسازید تا نور روی پلکان را کاهش دهید. روی این ماسک لایه، روی بخش بالای پلکان بکشید، چون این بخش نور بیشتری از زمینه دریافت میکند تا بخش پایینی. بنابراین باید کمی روشنتر باشد.

lamp1 8 - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۹

یک لایه جدید اضافه کنید، حالت ترکیبی لایه را به Overlay با مقدار ۱۰۰ درصد Opacity تغییر دهید و آنرا با خاکستری 50% پر کنید.

lamp1 9 - روش ساخت یک ترکیب عکس

ابزار Dodge و Burn (کلید O) را فعال کنید و مقدار Midtones Range برای Exposure را حدودا 15 الی ۲۰ درصد قرار دهید تا بالاترین پله را روشن کنید و ناحیه سایه پله پایینی را تاریک کنید. همینطور سایه را برای یکی از پله‌های پایینی بکشید. میبینید من چطور این کار را در حالتNormal انجام دادم و نتیجه ای که با حالت Overlay بدست آوردم.

lamp1 9a - روش ساخت یک ترکیب عکس
lamp1 9b - روش ساخت یک ترکیب عکس
  1. چطور زمینه جنگل را تکمیل کنیم

مرحله ۱

تصویر جنگل ۲ را وارد سند اصلی کنید و یک ماسک به این لایه اضافه کنید. از یک براش سیاه سافت استفاده کنید تا بخش پایینی، دو طرف و بخش میانی مه آلود را پاک کنید تا نتیجه ترکیب شده بصورت زیر شود:

lamp2 1 - روش ساخت یک ترکیب عکس
lamp2 1a - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۲

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation اضافه کنید و مقدار Saturation را تا حداکثر ممکن کاهش دهید.

lamp2 2 - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۳

تصویر جنگل ۳ را به طراحی اضافه کنید و زمینه مه آلود تصویر را با بخش میانی جنگل موجود ترکیب کنید. از یک ماسک لایه استفاده کنید تا فقط ناحیه مه آلود را قابل نمایش کنید.

lamp2 3 - روش ساخت یک ترکیب عکس
lamp2 3a - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۴

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation بسازید و مقدار Saturation را تا 100- کم کنید.

lamp2 4 - روش ساخت یک ترکیب عکس
lamp2 5 - روش ساخت یک ترکیب عکس
  1. چطور رودخانه را وارد کنیم

مرحله ۱

تصویر رودخانه (stream) را در ناحیه پایین صحنه اضافه کنید و آنرا در راستای افق معکوس کنید (در منوی Edit و در Transform ، گزینه Flip Horizontalرا انتخاب کنید). از یک ماسک لایه استفاده کنید تا بخش بالا را از ماسک خارج کنید و رودخنه و سنگ‌ها و دنباله‌های آب در پایین نمایان باشند.

lamp3 1 - روش ساخت یک ترکیب عکس
lamp3 1a - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۲

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation بسازید تا اشباع رنگ رودخانه، سنگ‌ها و دنباله‌های آب را کاهش دهید.

lamp3 2 - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۳

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves بسازید تا روشنایی رودخانه را کاهش دهید.

lamp3 3 - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۴

یک لایه جدید اضافه کنید، حالت ترکیبی را به Overlay با مقدار ۱۰۰ درصد Opacity تغییر دهید و آنرا با خاکستری 50% پر کنید. از ابزارBurn استفاده کنید تا سنگ‌ها را بیشتر تاریک کنید.

lamp3 4 - روش ساخت یک ترکیب عکس
  1. چطور پرنده را اضافه کنیم

مرحله ۱

پرنده را از زمینه جدا کنید و انرا به بخش میانی بالا اضافه کنید. از ابزار Free Transform (کلیدهای Ctrl و T) استفاده کنید تا آنرا خیلی کوچکتر کنید و ادراک فاصله را ایجاد کنید.

lamp4 1 - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۲

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation ایجاد کنید تا اشباع رنگ پرنده را کم کنید.

lamp4 2 - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۳

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves استفاده کنید تا قابلیت دیدن پرنده را کاهش دهید و کاری کنید که در زمینه مه آلود فید شود.

lamp4 3 - روش ساخت یک ترکیب عکس
  1. چطور طاق را ترکیب کنیم

مرحله ۱

طاق را از تصویر اصلی ببرید و در بالای پلکان قرار دهید. از یک ماسک لایه استفاده کنید تا بخش پایین را پاک کنید و آنرا با زمین موجود ترکیب کنید.

lamp5 1 - روش ساخت یک ترکیب عکس
lamp5 1a - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۲

یک افکت Hue/Saturation اعمال کنید و مقدار Saturation را تا مقدار حداقل کم کنید.

lamp5 2 - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۳

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید تا نور روی طاق را کاهش دهید. روی ماسک لایه، از یک براش سیاه سافت استفاده کنید تا اثر تاریکی روی آن نواحی که خیلی تاریک هستند را کاهش دهید.

مرحله ۴

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves اضافه کنید تا نور بیشتری به برجستگی طاق بدهید. روی بقیه‌ جاها براش بکشید تا از این لایه تنظیمی تاثیر نگیرند.

مرحله ۵

یک لایه جدید بسازید، حالت ترکیبی را به Overlay با ۱۰۰ درصد Opacity تغییر دهید و آنرا با خاکستری 50% پر کنید. از ابزار Dodgeاستفاده کنید تا نور بیشتری روی برجستگی بکشید و از ابزار Burn استفاده کنید تا سایه و جزئیات داخل طاق را بهتر کنید.

  1. چطور فانوس را اضافه کنیم

مرحله ۱

فانوس را از زمینه جدا کنید و آنرا بالای پلکان قرار دهید.

مرحله ۲

فانوس باید محوتر باشد تا با زمینه مه آلود متناسب شود. یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves بسازید و مقدار کنتراست روشنایی را کاهش دهید.

مرحله ۳

یک لایه جدید زیر لایه فانوس بسازید، حالت ترکیبی را به Overlay با مقدار ۱۰۰ درصد Opacity تغییر دهید و آنرا با یک خاکستری 50% پر کنید (بدون اینکه Clipping Mask باشد). از ابزار Burn استفاده کنید تا سایه ای برای فانوس روی پله‌ها بکشید.

  1. چطور تنظیمات بنیادی را اعمال کنیم

مرحله ۱

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت channel mixer بالای همه لایه‌ها بسازید و تنظیمات Red را تغییر دهید.

lamp6 3 - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۲

یک لایه رنگ Fill ایجاد کنید و رنگ #21031e را انتخاب کنید. حالت ترکیبی این لایه را به Exclusion با مقدار ۱۰۰ درصد Opacity تغییر دهید.

lamp7 2 - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۳

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves اضافه کنید تا به لبه‌ها و کناره‌ها یک کنتراست قوی بدهید. دور طاق ورودی و جنگل مه آلود براش بکشید تا تحت تاثیر این لایه تنظیمی قرار نگیرند.

lamp7 3 - روش ساخت یک ترکیب عکس
  1. چطور نور را بکشیم

مرحله ۱

برای کشیدن نور بیشتر برای فانوس، یک لایه جدید بالای لایه‌های دیگر ایجاد کنید و از یک براش سافت با رنگ #210402 استفاده کنید تا روی فانوس و نواحی اطراف آن براش بکشید. حالت ترکیبی این لایه را به Linear Dodge با مقدار ۱۰۰ درصد Opacity تغییر دهید.

lamp8 1 - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۲

از یک لایه جدید و یک براش سافت با رنگ #d7a650 استفاده کنید تا هایلایت برای لامپ، پله‌ها، جزئیات روی زمین و برجستگی طاق بکشید. حالت ترکیبی این لایه را به Overlay با مقدار ۱۰۰ درصد Opacity تغییر دهید.

lamp8 2 - روش ساخت یک ترکیب عکس

مرحله ۳

روی یک لایه جدید، از یک براش سافت با رنگ #ee9463 استفاده کنید تا هایلایت را داخل فانوس قوی تر کنید. حالت ترکیبی این لایه را به Hard Light با مقدار ۱۰۰ درصد Opacity تغییر دهید.

lamp8 3 - روش ساخت یک ترکیب عکس

تبریک میگویم، کار شما تمام است!

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و چیزی جدید برای پروژه‌های خودتان یاد گرفته باشید. در صورت تمایل حتما نتایج خود را با ما به اشتراک بگذارید یا در بخش پایین نظر خود را با ما مطرح کنید. از فتوشاپ کردن لذت ببرید!

lamp final 1 - روش ساخت یک ترکیب عکس
برچسب ها
نمایش بیشتر

ملحق شدن!

به دوستان خود بپیوندید!

بیاید و به ارتباط تصویری بپیوندید شبکه خود را گسترش دهید و افراد جدید را بشناسید!

نظرات

نظری وجود ندارد
دکمه بازگشت به بالا